TIN THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

17/06/2023|10:16

 ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP

TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

TỔ CHỨC THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

     Căn cứ Quy chế số 13-QC/ĐUK, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

     Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/ĐUK, ngày 27/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2023;

      Để tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đúng quy trình, quy định, đồng thời đảm bảo tính công khai, dân chủ trong công tác thi tuyển, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

      Nội dung như sau:

      I. VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN

       Thi tuyển 02 vị trí Phó Trưởng ban, gồm:

      - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

      - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận - Tổng hợp Đảng ủy Khối.

      II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

      1. Đối tượng

    - Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đã được phê duyệt quy hoạch chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại Cơ quan Đảng ủy Khối có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

     - Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

    2. Điều kiện, tiêu chuẩn

    - Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

   - Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    - Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển.

    - Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

    - Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm lần đầu, nói chung còn 10 năm công tác (ít nhất phải đủ 05 năm công tác).

    - Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

    - Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

   - Có 03 năm liền (tính đến thời điểm thi tuyển) được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

   - Trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

   - Quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

   - Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

   - Trình độ tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

   3. Hồ sơ dự tuyển

   - Đơn xin đăng ký dự tuyển;

   - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

   - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

   - Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

   - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

   - Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.

   - Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

   - Bản photocopy Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với người ngoài Cơ quan Đảng ủy Khối).

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

     III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

     1. Thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

    2. Thi trình bày Đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình bày Đề án là: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.

     IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ THI

     1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Kể từ ngày 16/6/2023 đến ngày 01/7/2023.

    2. Địa điểm: Hồ sơ gửi trực tiếp tại Ban Tổ chức - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tầng 4 (đồng chí Nguyễn Thu Hồng, ĐT: 02543.852.355; 0908429543); số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

     3. Thời gian, địa điểm thi: Sẽ có thông báo sau.

 

 

                                                   (Tin: Đoàn Sơn - Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp)

 


Chuyên đề