Công Ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp tỉnh BR-VT

18/11/2016|09:38

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỔNG HỢP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3500101266

Địa chỉ: Số 37 Trương Công Định, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu

Số TK: 76010000000329
Ngân hàng: NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRỂN TỈNH BRVT


Chuyên đề