ID Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
348 108 - KH/ĐUK 12/1/2023 Kê hoạch 108 thực hiện Chuyên đề 2023
347 Biểu mẫu 02 12/1/2023 Biểu mẫu kế hoạch thực hiện Chuyên đề 2023 kèm KH 108 ĐUK
346 Biểu mẫu 01 12/1/2023 Biểu mẫu kế hoạch thực hiện Chuyên đề 2023 kèm KH 108 ĐUK
345 Số 108 KH/ĐUK 12/1/2023 Kế hoạch thực hiện Chuyên đề 2023 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
344 số 45 HD/ĐUK 11/1/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn 2023
343 Đề cương HD 44 ĐUK 11/1/2023 Đề cương tuyên truyền Mừng Đảng Mừng Xuân (kèm HD 44 ĐUK)
342 số 44 HD/ĐUK 11/1/2023 Hướng dẫn số 44 HD/ĐUK Mừng Đảng Mừng Xuân 2023 (PDF)
341 số 44 HD/ĐUK 11/01/2023 Hướng dẫn số 44 HD/ĐUK Mừng Đảng Mừng Xuân 2023
332 Biểu mẫu 8/3/2022 04 biểu mẫu đăng ký kế hoạch thực hiện Chuyên đề kèm Hướng dấn số 22-HD/ĐUK ngày 8/3/2022
331 sô 22-HD/ĐUK 08/3/2022 Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK hướng dẫn đăng ký kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa và hàng năm "học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
330 số 13 HD/BTCTU 15/6/2018 Gửi kèm Kế hoạch 60 KH/ĐUK: Hướng dẫn số 13 HD/BTC ngày 15/6/2018 của BTC tỉnh ủy
329 số 160 KH/TU (gửi kèm Kế hoạch 60 KH/ĐUK) 14/5/2018 gửi kèm Kế hoạch 60 KH/ĐUK : Kế hoạch 160 KH/TU ngày 14/5/2018 của tỉnh ủy
328 Biểu mẫu 01,02,03 27/01/2022 (số 60 KH/ĐUK) gửi kèm 03 biểu mẫu đăng ký thực hiện, đăng ký điển hình phong trào ĐVTN
327 Số 60 KH/ĐUK 27/01/2022 Kế hoạch số 60 KH/ĐUK Bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2025 (file Word)
326 Số 60 KH/ĐUK 27/01/2022 Kế hoạch số 60 KH/ĐUK Bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2025 (file PDF)
316 ĐCTT 12/9/2021 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
315 BPB 16/8/2021 Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021
314 BPB 11/8/2021 Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2016, ngày 11/8/2021
313 ĐCTT 09/9/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
312 ĐCTT 29/6/2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Chuyên đề