Thành lập chi bộ ở doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

17/10/2018|15:21

          Ngày 12/10/2018 tại khu công nghiệp Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ Công ty TNHH Phát triển quốc tế FormosaChi bộ Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp. Đây là 2 trong tổng số 5 chi bộ trong các khu công nghiệp được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ra Quyết định thành lập mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và nâng tổng số 8 chi bộ ở doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được thành lập từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoàn thành 66,7% chỉ tiêu kế hoạch thành lập mới tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 

 

Đồng chí Võ Minh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia

 

 

Đồng chí Võ Minh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH phát triển Quốc tế Pormosa.

 

          Dự Lễ công bố Quyết định và ra mắt Chi bộ có đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Khối, đại diện các Ban xây dựng Đảng ủy Khối; Công đoàn Ban quản lý các Khu Công nghiệp; đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập tổ chức đảng và các đồng chí Bí thư các Chi bộ trong doanh nghiệp mới thành lập trong Khu công nghiệp cùng toàn thể các đảng viên chi bộ. Phát biểu tại buổi Lễ, Đồng chí Võ Minh Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh T/M Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ghi nhận biểu dương công tác tổ chức buổi Lễ, đồng thời chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các chi bộ trong thời gian tới, bên cạnh việc sớm tiếp cận và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của chi bộ, đội ngũ cán bộ đảng viên phải thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự là hạt nhân gương mẫu tiêu biểu cho quần chúng noi theo. T/M Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp, đồng chí Võ Minh Giang đã cảm ơn sự phối hợp của lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện, đồng thuận của Hội đồng quản trị và ban giám đốc các doanh nghiệp trong suốt quá trình Đảng ủy Khối làm công tác tuyên truyền, vận động, thành lập và ra mắt các Chi bộ Đảng ở doanh nghiệp trong khu công nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 03 của Tỉnh ủy.

 

          Buổi Lễ đã được diễn trang trọng, đúng quy trình, trong không khí vui tươi, phấn khởi và tinh thần đoàn kết thống nhất của các đại biểu, cán bộ đảng viên.

 

                                                                                        

Tin bài và ảnh: Đoàn Sơn - Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

 

 

 

 

 


Chuyên đề