Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Công đoàn với chuyển đổi số và đô thị thông minh

31/08/2022|10:36

 Sáng ngày 31/8/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Công đoàn với chuyển đổi số và đô thị thông minh. Đồng chí Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các cán bộ chủ chốt Công đoàn, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ Công đoàn chuyên trách các cấp tham dự.
 
 
 

Đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

  
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai những nội dung cơ bản về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong công tác quản lý hành chính, điều hành của các cấp chính quyền, những kết quả đạt được của Chính phủ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua, những nhiệm vụ quan trọng của chuyển đổi số cần phải thực hiện trong thời gian tới.
 
 
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

 
Đối với Công đoàn tỉnh, đồng chí nhấn mạnh: chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách mà các cấp Công đoàn cần tập trung triển khai thực hiện có lộ trình, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, mạng xã hội để tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoạt động Công đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin để đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hệ thống Công đoàn nhằm đáp ứng được sự phát triển tất yếu của xã hội, nhu cầu hội nhập trong thời gian tới.
 
Thành Thơ
 
 
 

Chuyên đề