Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu với công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong sinh viên  

06/05/2022|17:36

 

Thực hiện một trong ba nhiệm vụ đột phá năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh “tăng tỷ lệ phát triển đảng viên trong ngành giáo dục” trong đó tập trung phát đảng trong học sinh, sinh viên. Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu mở tại trường 01 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, tham dự có 22 học viên là Sinh viên đang học tập tại các ngành đạo tạo của nhà Trường, được lựa chọn từ những cán bộ đoàn ưu tú, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Lớp học tổ chức từ ngày 16/4/2022 đến 24/4/2022.

Trong 5 ngày học, các học viên đã được tìm hiểu khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tìm hiểu những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; điều kiện để được kết nạp vào Đảng và nội dung rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

 

 

Đồng chí Bùi Mạnh Diễn - Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo-Dân vận-Tổng hợp Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ Bế giảng lớp học.

Ảnh: Văn Kiên

 

 

Bên cạnh đó, trong quá trình học, các giảng viên đã cung cấp thêm nhiều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, chú trọng hướng dẫn các học viên biết liên hệ, vận dụng, gắn lý luận vào thực tiễn đối với việc học cho các em Sinh viên.

Tại lớp học, nhìn chung các học viên đều có thái độ, tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 07 học viên đạt loại Giỏi, 15 học viên đạt loại Khá, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, đồng chí Bùi Mạnh Diễn - Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận - Tổng hợp Đảng ủy Khối đánh giá cao sự quan tâm của Đảng ủy Nhà trường trong công tác phát triển đảng viên mới theo đúng định hướng và góp phần thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá mà Đảng ủy Khối đã đăng ký với Tỉnh ủy trong năm 2022, đồng thời biểu dương sự cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn luyện của các em học viên.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Ảnh: Văn Kiên

 

Bên cạnh đó, đồng chí còn nhấn mạnh, kết quả học tập ngày hôm nay chỉ là kết quả bước đầu, các học viên cần phải tiếp tục học tập, không ngừng tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; phấn đấu hoàn thành tốt việc học để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

--- Thu Hương ---


Chuyên đề