Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025

20/04/2022|12:38

Chiều 20/4/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 cho 59 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối tại 112 điểm cầu. Tham dự Hội nghị có gần 200 đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy viên các chi, đảng bộ trong Khối.

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Ngày 28/02/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK về hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các Chi bộ hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 từ ngày 1/6 đến 15/8/2022.

 

Đ/c Nguyễn Thu Hồng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối hướng dẫn quy trình chuẩn bị công tác nhân sự đại hội

 

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ tổ chức đại hội theo đúng quy định, từ ngày 25-28/4, Đảng ủy Khối chỉ đạo đại hội điểm tại 04 Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở trong Khối.

 

Đ/c Lê Thị Nga - UVBCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo-Dân vận-Tổng hợp Đảng ủy Khối hướng dẫn công tác chuẩn bị các văn kiện đại hội, khánh tiết đại hội

 

Hồng Xuyến

 


Chuyên đề