Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng

20/04/2022|12:29

Sáng 20/4/2022, tại Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy đến các cấp ủy, tổ chức đảng, giúp các cán bộ chủ chốt trong Khối nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng.

 

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh Phúc Lưu)

 

Đến dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có gần 250 đại biểu, gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở, Bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở; cán bộ được phân công giúp việc công tác đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối.

 

Đ/c Bùi Mạnh Diễn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo-Dân vận-Tổng hợp Đảng ủy Khối quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tại Hội nghị (Ảnh Phúc Lưu)

 

Hội nghị đã triển khai đến các đại biểu Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị 28-CT/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tuyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025.

 

Hồng Xuyến


Chuyên đề