Đại hội điểm Chi bộ Bộ phận Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022-2025 - Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa

23/05/2022|19:14

 
Chiều ngày 23/5/2022 tại Hội trường Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT, Chi bộ Bộ phận Nghiệp vụ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Cp Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025, đến dự Đại hội, về phía Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có các đồng chí Bùi Mạnh Diễn - Ủy viên BTV Đẩng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Thị Hương Thảo - Chuyên viên BTC Đảng ủy Khối, về phía Đảng ủy Công ty có đồng Lê Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty, đại diện cấp ủy các chi bộ trực thuộc và các đảng viên Chi bộ Bộ phận Nghiệp vụ về dự Đại hội.
 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Báo cáo Chính trị đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm vụ do Đảng ủy Công ty giao. Về thực hiện nhiệm vụ Chính trị, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ đảng viên trong Chi bộ phối hợp cùng với Đảng ủy, cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty thực hiện tổng sản lượng điện sản xuất đạt 950 triệu KWh tương đương tổng doanh thu 2.155,71 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 208,15 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 91,03 tỷ đồng, đóng bảo hiểm xã hội 20,79 tỷ đồng, duy trì mức thu nhập bình quân đầu người 2020-2021 đạt 15,56 triệu đồng/người/tháng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đển hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
 
Đ/c Nguyễn Thế Trinh - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tại Đại hội
 
Bên cạnh nhiệm vụ chính trị SXKD, Chi bộ tích cực quan tâm các mặt công tác xây dựng đảng tại chị bộ, phổ biến, quán triệt, học tập đầy các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2020-2022 đến 100% cán bộ, đảng viên, tuyên truyền đến 85% người lao động trong Bộ phận. Tích cực quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới, trong nhiệm kỳ kết nạp 2/2 đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu so nghị quyết, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện đầy đủ việc kê khai và công khai tài sản đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai và công khai tài sản hàng năm, tích cực lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội CCB quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, hội viện, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa tổ chức đoàn thể với cấp ủy ban lãnh đạo bộ phận trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, sự nỗ lực đoàn kết của từng đồng chí đảng viên Chi bộ trong thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần cùng Đảng ủy Công ty thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị SXKD cũng như công tác xây dựng đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ mới,... đồng chí lưu ý các đảng viên trong Chi bộ sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu để bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiêm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
 
 
Đại hội đã bầu cấp ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Thành Son - Trưởng phòng KT&AT được bầu làm Bí thư Chi bộ; đc Lê Chí Quốc - Phó Trưởng phòng KT&AT được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025!
 
 
Đồng chí Lê Văn Huy - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Khóa mới
 
 
Tặng hoa và quà lưu niệm cho các đ/c thôi không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025
 
 
Đ/c Bùi Mạnh Diễn - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối phát biểu rút kinh nghiệm tại Đại hội Chi bộ điểm
 
Phát biểu rút kinh nghiệm Đại hội điểm chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Bùi Mạnh Diễn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Dân vận - Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của ĐUK, thay mặt Ban Thường vụ ĐUK nghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo của Chi bộ Bộ phận Nghiệp vụ từ khâu xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, chuẩn bị đề án nhân sự,... và các văn bản trình tại Đại hội, kịch bản Đại hội. Đại hội diễn ra trong không khí trang nghiêm từ khâu trang trí, khánh tiết, nghi lễ trào cờ hát quốc ca, quốc tế ca, đến khâu điều hành của Đoàn Chủ tịch rõ ràng rành mạnh thể hiện sự chu đáo trong xây dựng kịch bản Đại hội,... Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Mạnh Diễn cũng nhấn mạnh một số thiếu sót để các chi bộ khác cần rút kinh nghiệm như nội quy, quy chế của ĐH cần sát thực tế tình hình của Chi bộ, báo cáo chính trị tại đại hội cần đánh giá so sánh với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra, từ đó đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế thiếu sót, đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2022-2025, báo cáo cần bổ sung phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng đảng như công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng, kết nạp đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của Chi bộ,... Đồng chí đề nghị các chi bộ chưa tổ chức Đại hội cần học tập kinh nghiệm, cách làm hay, đồng thời khắc phục thiếu sót đã nêu, tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng Kế hoạch của Đảng ủy Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa đã đề ra.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
 
Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội
 
 
 
 
 
Nguyên Thành (BT)

Chuyên đề